• Trening-EEG-Biofeedback
 • Dla-malucha-i-przedszkolaka
 • neurolandia-pomagamy-pokona-trudnoci
 • NEUROLANDIA-ADHD-pomagamy-pokonać-trudności
 • NEUROLANDIA-Ortoptyka-i-pleoptyka
 • NEUROLANDIA-migrena-stres

Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna i pleoptyczna

W ramach standardowego badania ortoptycznego oferujemy

Określenie PBK / punktu bliży konwergencji /
Test akomodacyjno-konwergencyjny
Ocenę ostrości wzroku do dali i do bliży
Ocenę ruchomości gałek ocznych
Badanie zeza ukrytego
Badanie zeza jawnego
Badanie widzenia obuocznego
Test różnicowania kolorów

Przeprowadzamy także na zlecenie lekarza okulisty

Pomiar kąta zeza przed i po operacji.

Rehabilitacja ortoptyczna obejmuje:

 • wyrównanie zeza ukrytego
 • poprawę zdolności kontrolowania zeza okresowego
 • upłynnianie ruchów gałek ocznych
 • ćwiczenia obuocznego widzenia przed i po operacji zeza
 • ćwiczenia kontrolowania ustawienia oczu
 • poprawę zakresu konwergencji
 • zwiększanie zakresu widzenia obuocznego
 • ćwiczenia widzenia stereoskopowego (trójwymiarowego)
 • usprawnianie koordynacji oko- ruchowej / wzrokowo-ruchowej
Rehabilitacja pleoptyczna ma na celu poprawę ostrości widzenia.
Ćwiczenia powinny odbywać się dwa razy w tygodniu i kontynuowane w domu zgodnie z zaleceniami ortoptystki. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i trwają 30 minut. Okres trwania terapii uzależniony jest od rodzaju i głębokości zaburzeń oraz uzyskanych efektów.
Dysponujemy szerokim zakresem sprzętu do diagnozy i rehabilitacji.
Podczas rehabilitacji ortoptycznej/pleoptycznej dziecko powinno pozostawać pod kontrolą prowadzącego lekarza okulisty.
Zarówno ćwiczenia ortoptyczne, jak i pleoptyczne uznawane są za dodatkową metodę terapeutyczną. Nie zastępują korekcji okularowej, ani leczenia operacyjnego. Zawsze ostateczną decyzję podejmuje lekarz prowadzącego dziecko.
Współpracujemy z lekarzami: okulistami dziecięcymi i okulistą strabologiem.
Więcej o ortoptyce i pleoptyce na stronie współpracującym z NEUROLANDIĄ Gabinetem Terapii Dziecięcej IMPULS..